DREPTUL FAMILIEI

Înţelegem stresul şi neliniştea cu care se confruntă fiecare dintre părţile implicate în litigiile familiale. Cunoaştem, că litigiile legate de dreptul familiei pot fi copleşitoare şi respectiv poate fi dificil de separat emoţiile de prevederile legale. Noi ajutăm clienţii să adopte decizii raţionale, îndreptate în primul rind spre interesele familiei. Cabinetul nostru tinde să ofere o reprezentare de înaltă calitate urmărind o soluţie realistă pentru fiecare situaţie, soluţie care va satisface necesităţile Dumneavoastră.

Noi cu înţelegere şi compasiune reprezentăm clienţii în diverse aspecte ale dreptului familiei, inclusiv următoarele:

• asistenţă şi reprezentare în acţiuni de divorţ;
• asistenţă şi reprezentare în acţiunile de partaj (împartirea bunurilor comune în timpul sau după desfacerea căsătoriei);
• asistenţă şi reprezentare în acţiunile care au ca obiect interesele minorilor (stabilire domiciliu minor, încredinţare, educare şi cresterea copiilor minori);
• declararea nulităţii căsătoriei;
• desfiinţarea şi desfacerea adopţiei;
• tutela;
• stabilirea paternităţii;
• decaderea părintelui din drepturile părinteşti;
• alte acţiuni care vizează raporturi reglementate de dreptul familiei.